Модул 5: Базе података

Огласи:

У овом модулу се можете упознати са дизајнирањем и планирањем једноставне базе података користећи апликацију Microsoft Access 2010 и OpenOffice.org Base; начинима добијања информација из постојеће базе података користећи упите, алате за селектирање и сортирање, расположиве у апликацији, те како креирати и модификовати извештаје.

<<<<<<<<– @@@@//\\&%&//\\@@@@ –>>>>>>>>

Материјали о основној рачунарској е-едукацији
објављени на страници ITdesk.info

<<<<<<<<– @@@@//\\&%&//\\@@@@ –>>>>>>>>

Огласи:

 

Скрипта:

Базе података  – Microsoft Access 2010 >  Линк

 

Приручник:

Базе података – LibreOffice Base >  Линк

Базе података – Microsoft Access 2010 >  Линк

Базе података – Microsoft Access 2010 >  Линк (претходно издање)

Напредне базе података – Microsoft Access 201o > Линк  (на хрватском језику)

Напредне базе података – LibreOffice Base > Линк  (на хрватском језику)

<<<<<<<<– @@@@//\\&%&//\\@@@@ –>>>>>>>>

Квиз:

Огласи:

Базе података – Microsoft Access 2010 – Квиз 1 > Линк

Базе података – Microsoft Access 2010 – Квиз 2 > Линк

 

Квизови који покривају напреднија знања модула 5 – рад са базом података:

Напреднији рад са базама података – Дизајн табела (поља и колоне) – квиз

Напреднији рад са базама података – Дизајн упита – квиз

Напреднији рад са базама података – Дизајн форме – Макрокоманде – Увоз, извоз и повезивање података – квиз

 

Beжба:

(припремио и израдио Mapиo Дујло)

Базе података задаци – Microsoft Access 2010 >  Линк

Базе података – Microsoft Access 2010 видео-peшење задатака > покрени  презентацијy

<<<<<<<<– @@@@//\\&%&//\\@@@@ –>>>>>>>>

Посебна напомена: на овом линку: www.itdesk.info/hr/e-edukacija/modul-5-baze-podataka/ се налазе додатни материјали (видео презентације и квизови) овог модула на хрватском који још нису локализовани.

<<<<<<<<– @@@@//\\&%&//\\@@@@ –>>>>>>>>

ISBN: 978-953-7908-14-0

Copyright © 2011-2024 ITdesk.info All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.