Основна рачунарска е-едукација (дигитална писменост)

Огласи:

Рачунарско описмењавање (дигитална писменост) и даље није доступно ширем слоју грађанства и препрека је информатизацији и технолошком напретку друштва. Из тог разлога смо покренули ову веб страницу са слободним приступом уз помоћ које се могу савладати основне рачунарске вештине.

Знате ли …?

  • да је рачунарска писменост саставни део писмености човека у модерном друштву и да је предуслов за проналажење послова,
  • да имате право на слободан приступ информацијама и едукацији те стручно усавршавање,
  • да улагање у људски капитал и привреда засновано на знању, уз позитивне ефекте на тржишну конкурентност и развој привреде, пружа додатну прилику незапосленим, сиромашним или на други начин социјално искљученим особама,
  • да курс основне рачунарске едукације кошта око 2.500,00 кн,
  • да осим традиционалних начина преношења знања (одлазак у школе, читање књига) постоје и други начини учења,
  • да положити испите и добити сертификат можете и без похађања курса?

Материјали на овој веб страници презентују градиво према најновијем силлабус-у кроз видеопрезентације, скрипте за понављање, приручнике, квизове за брзу провјеру знања и видео решења вежби.

<<<<<<<<– @@@@//\\&%&//\\@@@@ –>>>>>>>>

Материјали о основној рачунарској е-едукацији
објављени на страници
ITdesk.info

<<<<<<<<– @@@@//\\&%&//\\@@@@ –>>>>>>>>

Огласи:

Како користити материјале:

Видеоматеријали за учење:

Видеопрезентације приказују како се поједине радње изводе на рачунару те су конципиране на начин да обухвате потребна знања из појединог модула. Презентације су снимљене на примерима те је наша препорука да приликом праћења видеопрезенације упоредо изводите радње на Вашем рачунару или да након прегледа презентације репродуцирате радње на Вашем рачунару. Видеопрезентације су намењене свима којима је лакше савладавати градиво визуелним путем.

Cкрипте:

Скрипте смо наменили за понављање градива. Конципиране су на начин да читалац у кратким цртама има презентирана потребна знања из појединог модула. Објављене су у PDF формату са циљем лаганог преузимања, коришћења и / или штампања.

Приручници:

Приручнике смо конципирали на начин да детаљније разрадимо поједину проблематику. Намењени су свима за потпуније упознавање са проблематиком или допуну знања. Објављени су у PDF формату са циљем лаганог преузимања, коришћења и / или штампања.

Квизови:

Квизови су направљени са циљем да корисници на брз и занимљив начин тестирају своје знање рада на рачунарима. Поред тестирања, квизови су и едукативни јер омогућавају ревизију одговора те приказују тачан одговор на поједино питање.

Огласи:

Пробни испити:

Испити се састоје из два дела. Први део је PDF документ с дефинисаним задацима а други видеопрезентација решења вежби. Вежбе служе за провјеру знања и припрему за полагање испита у овлашћеном центру.

<<<<<<<<– @@@@//\\&%&//\\@@@@ –>>>>>>>>

Желимо Вам пуно успеха у свакодневном раду са рачунарима и надамо се да смо Вам олакшали пут до стицања сертификата.

Ваш,

ITdesk.info team

 

Copyright © 2011-2022 ITdesk.info All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.