Moдyл 4: Прорачунске табеле

Огласи:

У овом модулу се можете упознати са основама коришћења апликација Microsoft Excel и OpenOffice.org Calc: креирати и форматирати табеларни калкулатор; користити основне формуле и функције, креирати дијаграме и графиконе.

<<<<<<<<– @@@@//\\&%&//\\@@@@ –>>>>>>>>

Материјали о основној рачунарској е-едукацији
објављени на страници ITdesk.info

<<<<<<<<– @@@@//\\&%&//\\@@@@ –>>>>>>>>

Огласи:

 Скрипта:

Прорачунске табеле – Microsoft Excel 2010  >  Линк

Приручник:

Прорачунске табеле – LibreOffice Calc  >  Линк

Прорачунске табеле – Microsoft Excel 2010  >  Линк

Напредне прорачунске табеле – Microsoft Excel 2010 > Линк   (на хрватском језику)

Напредне прорачунске табеле – LibreOffice Calc > Линк  (на хрватском језику)

<<<<<<<<– @@@@//\\&%&//\\@@@@ –>>>>>>>>

Квиз:

Огласи:

Прорачунске табеле – Квиз 1 – Линк

Прорачунске табеле – Квиз 2 – Линк

 

Квизови који покривају напреднија знања овог модула:

Напредне табеларне калкулације: Уређивање – подаци и приказ – квиз

Напредне табеларне калкулације: Употреба функција – квиз

Напредне табеларне калкулације: Руковање подацима – повезивање, шаблоне и графикони – квиз

Напредне табеларне калкулације – именовање распона ћелија – напредно обликовање – квиз

Напредне табеларне калкулације: Заштита, разврставање и упити – квиз

Напредне табеларне калкулације: Анализа и посебни алати – квиз

 

Beжба:

(припремио и израдио Mapиo Дујло)

Прорачунске табеле – Microsoft Excel 2010 задаци >  Линк

Прорачунске табеле – Microsoft Excel 2010 видео-peшење задатака > покрени  презентацијy

 

<<<<<<<<– @@@@//\\&%&//\\@@@@ –>>>>>>>>

Посебна напомена: на овом линку: www.itdesk.info/hr/e-edukacija/modul-4-tablicne-kalkulacije/ се налазе додатни материјали (видео презентације и квизови) овог модула на хрватском који још нису локализовани.

<<<<<<<<– @@@@//\\&%&//\\@@@@ –>>>>>>>>

ISBN: 978-953-7908-10-2

————————–

Види још:

Огласи:

Жељко Бодул: ЕCDL Модул 4 – Електронске табеле – Excel 2010,  Zenica,  Септембар 2012;  www.bodul.org/knjige/modul4/modul4.html#/0

Copyright © 2011-2024 ITdesk.info All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.