ITdesk.info – пројекат paчунaрске e-eдyкaцијe ca слободним приступом

Огласи:

Данашње друштво је обележено наглим растом и развојем информационих технологија (ИТ), што је резултирало значајном зависношћу друштва, у ширем смислу, о знању и компетенцијама особе у ИТ подручју. Иако та зависност јача из дана у дан, људско право на образовање и информације није проширено на ИТ подручје. Појавили су се проблеми који утичу на друштво у целини, који стварају препреке и удаљавају људе од главног разлога и мотивације за напредак, од прилике. Данас, бити рачунарски неписмена особа значи бити особа која није у могућности да учествује у модерном друштву, особа без прилике, и упркос признатој неопходности и корисности инклузивне информатичке писмености (од стране Европске комисије, Унеска, ОЕЦД-а и осталих релевантних институција), још увек постоје групе људи са отежаним приступом основном рачунарском образовању (нпр. особе са инвалидитетом, особе са тешкоћама у учењу, раднице/и мигранти, незапослени или особе које живе на удаљеним (сеоским) подручјима где немају приступ информатичком образовању).

Mатеријал објављен на веб страници www.ITdesk.info представља наш допринос реализацији и промоцији људских права на образовање и информације у подручју информационих технологија. Надамо се да ће Вам ова едукација помоћи да савладате основне рачунарске вештине и желимо Вам да научите што више и тако постанете активни/а члан/ица модерног информационог друштва.

Искрено Ваши,

Огласи:

ITdesk.info тим

<<<<<<<<– @@@@//\\&%&//\\@@@@ –>>>>>>>>

Материјали о основној рачунарској е-едукацији
објављени на страници
ITdesk.info

<<<<<<<<– @@@@//\\&%&//\\@@@@ –>>>>>>>>

Ауторско право:

Огласи:

Слободно копирајте, штампајте и даље дистрибуишите целу или део ове публикације, укључујући и у сврху организованог образовања, било у јавним или у приватним образовним организацијама, али искључиво у некомерцијалне сврхе (дакле, без наплате крајњим корисницима/цама за коришћење ове публикације) и уз навођење извора (извор: www.ITdesk.info – пројекат рачунарског е-образовања са слободним приступом). Изведени (деривисани) радови нису допуштени без претходног одобрења носиоца ауторских права (организација Отворено друштво за размену идеја – ОДРАЗИ).

Контакт за тражење дозволе: info@ITdesk.info.

————————

Локализовала: Зорица Зазић

Copyright © 2011-2024 ITdesk.info All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.