Напредне базе података

Огласи:

 

Приручник:

Напредне базе података – Microsoft Access 201o > Линк  (на хрватском језику)

Напредне базе података – LibreOffice Base > Линк  (на хрватском језику)


Квизови
:

Помоћу квизева објављених на линковима испод тестирајте познавање напреднијег рада са базама података у програму Microsoft Access 2010 (припремила и израдила : Горана Челебић):

Огласи:

Дизајн табела – Поља, колоне:

Применити и променити врсте података као што су text, memo, hyperlink, currency, date & time у пољу (колони);

Разумети последице промене типова података;

Креирати, уредити могућност одабира (LOOKUP) за поље (колона);

Креирати, уредити правило провере података (validation rule) за поље (колона);

Огласи:

Креирати, уредити маску за унос (input mask) у пољу (колони);

Применити, изменити задате вредности за поље (колону);

Поставити поље (колону) које захтева обавезан унос података

Дизајн табела – Релације/Спојеви:

Креирати, изменити везе међу табелама типа један према један (one–to–one) и један према више (one–to–many);

Разумети и изменити релацију међу табелама типа више према више (many–to–many);

Применити унутрашње (inner join), спољне (outer join) и властите спојеве (self–join);

Применити референтну целовитост и аутоматско брисање повезаних слогова;

Повезати / спојити податке приликом креирања упита

Огласи:
покрени квиз

Дизајн упита (Queries) – Типови упита:

Креирати и употребити упит за ажурирање података у табели;

Креирати и употребити упит за брисање слогова из табеле;

Креирати и употребити упит за поспремање одабраних података у облику табеле;

Додати слогове у табелу помоћу упита Груписати информације у упиту;

Употребити функције у упиту: SUM, COUNT, AVERAGE, MAX, MIN;

Употребити crosstab query;

Употребити заменске знакове у упиту;

Употребити аритметичке и логичке изразе у упиту

Дизајн упита (Queries) – Сређивање упита:

Приказати дупликате;

Приказати слогове који немају повезане податке (unmatched values);

Приказати низ највећих или најмањих вредности у упиту;

Дозволити унос произвољних параметара у упит путем оквира за унос података (parameter query);

Сређивање упита коришћењем вредности NULL и NOT

покрени квиз

Дизајн образаца (Forms) – Контроле:

Креирати везане (bound) и слободне (unbound) контроле;

Креирати и уредити контроле combo box, list box, check box и групе могућности (option groups);

Креирати контроле са аритметичким или логичким изразима на обрасцу;

Уметнути податковно поље које ће се појављивати у заглављу обрасца, подножју прве странице или свих страница

Дизајн образаца (Forms) – Подобрасци:

Креирати подобразац и повезати га са главним обрасцем;

Изменити подобразац за промену приказаних слогова

Дизајн извештаја – Рачунање:

Креирати контроле за аритметичко или логичко рачунање на извештају;

Креирати контролу за израчунавање процента на извештају;

Употребити формуле и изразе на извештају, нпр. SUM, COUNT, AVERAGE, MAX, MIN, CONCATENATE;

Креирати текуће збиреве на извештају

Дизајн извештаја – Презентација:

Уметнути податковно поље које ће се појавити у заглављу извештаја, подножју прве странице или свих страница;

Уметнути преломе страница за групе података на извештају

Макрокоманде – Снимање и додела:

Снимити једноставну макрокоманду, нпр. затварање обрасца;

Покренути макрокоманду;

Доделити/приложити макрокоманду обрасцу, извештају, контроли

Увоз, извоз и повезивање података – Управљање подацима:

У базу података увести датотеку типа текст, табеларна калкулација, .csv, dBASE, Paradox;

Извести податке у облику табеларнее калкулације, .txt, dBASE, Paradox;

Повезати спољне податке са базом података

покрени квиз

______________________
локализовала: Катарина Посиловић

Copyright © 2011-2024 ITdesk.info All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.