Модул 6: Израда презентација

Огласи:

У овом модулу можете сазнати основе креирања, форматирања и припреме презентације за дистрибуцију и приказивање у апликацијама Microsoft PowerPoint и OpenOffice.org Impress, употребу слика и графикона, те различитих презентацијских ефеката.

<<<<<<<<– @@@@//\\&%&//\\@@@@ –>>>>>>>>

Материјали о основној рачунарској е-едукацији
објављени на страници ITdesk.info

<<<<<<<<– @@@@//\\&%&//\\@@@@ –>>>>>>>>

Огласи:

Скрипта:

Израда презентација – Microsoft PowerPoint 2010  >  Линк

 

Приручник:

Израда презентација – LibreOffice Impress  >  Линк

Израда презентација – Microsoft PowerPoint 2010  >  Линк

Напредна израда презентација – LibreOffice Impress > Линк  (на хрватском језику)

Напредна израда презентација – Microsoft PowerPoint 201o > Линк (на хрватском језику)

 

<<<<<<<<– @@@@//\\&%&//\\@@@@ –>>>>>>>>

Квиз:

Огласи:

Израда презентација – Квиз 1 > Линк

Израда презентација – Квиз 2 > Линк

Израда презентација – Квиз 3 > Линк


Квизови који покривају напреднија знања модула 6 – израда презентација:

Напредна израда презентације: Слике и цртежи – манипулација – квиз

Напредна израда презентације: Слике и цртежи – ефекти и уређивање – квиз

Напредна израда презентације: Управљање презентацијом – квиз

Напредна израда презентације: дијапозитиви – постава и извоз – квиз

Напредна израда презентације: коришћење графикона и дијаграми тока – квиз

Напредна израда презентације: повезивање информација и макрокоманди – квиз

Напредна израда презентације: мултимедија – звук, видео и анимације – квиз

 

Beжба:

(припремио и израдио Mapиo Дујло)

Израда презентација – Microsoft PowerPoint 2010 – задаци >  Линк

Израда презентација – Microsoft PowerPoint 2010 – видео-peшење задатака > покрени  презентацијy

<<<<<<<<– @@@@//\\&%&//\\@@@@ –>>>>>>>>

Посебна напомена: на овом линку: www.itdesk.info/hr/e-edukacija/modul-6-prezentacije/ се налазе додатни материјали (видео презентације и квизови) овог модула на хрватском који још нису локализовани.

<<<<<<<<– @@@@//\\&%&//\\@@@@ –>>>>>>>>

ISBN: 978-953-7908-11-9

Copyright © 2011-2024 ITdesk.info All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.