Moдyл 3: Обрада текста

Огласи:

У овом модулу можете да сазнате како извршити основне операције у апликацијама Microsoft Word и ОpenОffice.оrg Writer повезане са креирањем, форматирањем и припремом документа; креирати и уредити табеле, користити слике и цртеже унутар документа, уметати објекте и користити алатку за групна писма.

<<<<<<<<– @@@@//\\&%&//\\@@@@ –>>>>>>>>

Материјали о основној рачунарској е-едукацији
објављени на страници ITdesk.info

<<<<<<<<– @@@@//\\&%&//\\@@@@ –>>>>>>>>

Огласи:

Скрипта:

Обрада текста – Microsoft Word 2010  >  Линк


Приручник
:

Обрада текста – LibreOffice Writer  >  Линк

Обрада текста – Microsoft Word 2010  >  Линк

Напредна обрада текста – Microsoft Word 2010 >  Линк  (на хрватском језику)

Напредна обрада текста – LibreOffice Writer >  Линк   (на хрватском језику)

<<<<<<<<– @@@@//\\&%&//\\@@@@ –>>>>>>>>

Квиз:

Огласи:

Обрада текста – Квиз 1 – Линк

Обрада текста – Квиз 2 – Линк

Обрада текста – Квиз 3 – Линк

 

Квизови који покривају напреднија знања обраде текста:

Главни документ и табела садржаја квиз

Фусноте – ендноте – безбедност – квиз

Текстуални оквири и табеларне калкулације – квиз

Табеле и обрасци – квиз

Слике и цртежи – квиз

Сарадња у уређивању – коментари и промене – квиз

Референцирање и кодови поља – квиз

Описи и скупна писма – квиз

Напредно уређивање пасуса – квиз

Напредно уређивање текста – квиз

Макрокоманде и штампање – квиз

Креирати и преиначити стил – Outline – шаблоне – квиз

Изглед документа – секције и колоне – квиз

 

Beжба:

(припремио и израдио Mapиo Дујло)

Обрада текста – Microsoft Word 2010 задаци >  Линк

Обрада текста – Microsoft Word 2010 видео-peшење задатака > покрени  презентацијy

<<<<<<<<– @@@@//\\&%&//\\@@@@ –>>>>>>>>

Посебна напомена: на овом линку: http://www.itdesk.info/hr/e-edukacija/modul-3-obrada-teksta/ се налазе додатни материјали (видео презентације и квизови) овог модула на хрватском који још нису локализовани.

<<<<<<<<– @@@@//\\&%&//\\@@@@ –>>>>>>>>

ISBN: 978-953-7908-09-6

…………………………………….

Види још:

Огласи:

Жељко Бодул: ЕCDL Модул 3 – Обрада текста – Microsoft Word 2010,  Зеница, октобар 2012; www.bodul.org/knjige/modul3/modul3.html#/0

Copyright © 2011-2023 ITdesk.info All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.