Modul 7: Informacije i komunikacije

0

Ovaj modul je podijeljen u dva dijela.

U prvom dijelu se objašnjavaju osnove pretraživanja WEB-a koristeći preglednik i dostupne alate za pretraživanje, zabilježavanje rezultata pretraživanja, ispis WEB stranice i izvještaja.

U drugom dijelu se možete upoznati sa korištenjem aplikacije elektroničke pošte Microsoft Outlook u slanju i primanju poruka, dodavati datoteke porukama, te organizirati i upravljati mapama unutar aplikacije elektroničke pošte.

<<<<<<<<– @@@@//\\&%&//\\@@@@ –>>>>>>>>

Materijali za osnovnu računalnu e-edukaciju
objavljeni na stranici ITdesk.info

<<<<<<<<– @@@@//\\&%&//\\@@@@ –>>>>>>>>

 

Video materijali:

1. prezentacija o Internetu i e-mail-u  >  pokreni prezentaciju

U ovoj vježbi se prikazuje na koji način:

- pokrenuti web preglednik i aktivirati web adresu
- navigirati na web-u
- pohranjivati sadržaj s Interneta na računalo (Spremi sliku kao / Save Image as; copy/paste)
- postaviti sliku kao pozadinu / Set as deskop background
- pohraniti web stranice / Save page as
- koristiti tražilicu “Google”
- pretražiti po ključnim riječima
- pretražiti po slikama
- korisiti stranicu “Wikipedia”
- označiti web stranicu / Bookmark this page
- postaviti web stranicu kao domaću / Home page
- napraviti pretpregled ispisa / Print preview
- pregledati posjećene stranice / Show history
- brisati posjećene stranice / Delete recent history

2. prezentacija o Internetu i e-mail-u  >  pokreni prezentaciju

U ovoj vježbi se prikazuje na koji način:

- osposobiti vatrozid / enable firewall
- označavati i organizirati označene web stranice
- upotrijebiti tražilicu “Google” i pretraživati slike ili ključne riječi
- pretraživati “Wikipediu”
- pronaći besplatan softver / freeware
- pohraniti / download softvera na računalo
- kreirati korisnički račun elektronske pošte
- provjeriti poštu / check mail
- otvoriti poruku
- odgovoriti / reply na poruku
- staviti privitak / attachment poruci
- pohraniti poruku kao nacrt / save as a draft
- oblikovati tekst u tijelu poruke
- dodati e-mail adresu u kontakte
- označiti poruku kao nepročitanu
- otvoriti privitak / open attachment
- premjestiti poruku u novu mapu
- odjaviti se / sign out
- ulogorati se / sign in

1. prezentacija o Microsoft Outlook 2007   >  pokreni prezentaciju

U ovoj vježbi se prikazuje na koji način:

- kreirati korisnički račun za e-poštu
- kreirati i slati poruke; staviti privitak poruci
- odgovarati na poruke; proslijeđivati poruke
- kreirati podmapu; označiti poruku kao nepročitanu
- kategorizirati poruku

2. prezentacija o Microsoft Outlook 2007  > pokreni prezentaciju

U ovoj vježbi se prikazuje na koji način:

- kreirati i umetnuti potpis / signature
- podesiti osjetljivost / sensitivity
- podesiti dobivanje potvrde primaoca o isporuci / delivery receipt
- kreirati i oblikovati kontakt; kreirati i oblikovati distribucijsku listu
- kreirati i oblikovati zadatak / task
- kreirati i oblikovati obavezu / appontment
- kreirati i oblikovati bilješku / note


Skripta:

Informacije i komunikacije: Link


Priručnik:

Informacije i komunikacije: Link

<<<<<<<<– @@@@//\\&%&//\\@@@@ –>>>>>>>>


Kviz:

Informacije i komunikacije – Kviz 1: Link

Informacije i komunikacije – Kviz 2: Link


Vježba:

(pripremio i izradio: Mario Dujlo):

Informacije i komunikacije – zadaci: Link

Informacije i komunikacije – Videorješenje zadataka  >  pokreni prezentaciju

<<<<<<<<– @@@@//\\&%&//\\@@@@ –>>>>>>>>

 

Vanjske poveznice:

Željko Bodul: ECDL Modul 7 – Pregledavanje Weba i komunikacija,  Zenica,  Oktobar 2012; www.bodul.org/knjige/modul7/modul7.html#/0

 

————————————

ISBN 978-953-56758-6-0

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Copyright © 2014 ITdesk.info All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.2.4.1, from BuyNowShop.com.