Напредна обрада текста – Макрокоманде и штампање – квиз

Огласи:

За повећање величине притисните тастере Ctrl и + на тастатури.

 

Квизови који покривају напреднија знања обраде текста:

Огласи:

Главни документ и табела садржаја квиз

Фусноте – ендноте – безбедност – квиз

Текстуални оквири и табеларне калкулације – квиз

Табеле и обрасци – квиз

Слике и цртежи – квиз

Сарадња у уређивању – коментари и промене – квиз

Референцирање и кодови поља – квиз

Описи и скупна писма – квиз

Напредно уређивање пасуса – квиз

Напредно уређивање текста – квиз

Макрокоманде и штампање – квиз

Креирати и преиначити стил – Outline – шаблоне – квиз

Изглед документа – секције и колоне – квиз

______________________
локализовала: Катарина Посиловић

 

 

Огласи:

Copyright © 2011-2024 ITdesk.info All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.