Pomožna učna gradiva odobrena za uporabo v osnovnih šolah

ITdesk.info projekt računalniškega e-izobraževanja s prostim dostopom prek interneta se je začel pred 4 leti in v sklopu tega projekta je realizirana spletna stran www.ITdesk.info. Z uporabo spletne strani je mogoče obvladati ali utrditi osnovna računalniška znanja in sposobnosti. Dostop do objavljenega gradiva je brezplačen in odprt, z drugimi besedami, ni potrebno odpreti uporabniškega računa ali vpisati e-poštni naslov za uporabo učnega gradiva. Projekt je realiziran s prostovoljnim delom in financiran s strani prostovoljcev.

Namen projekta ITdesk.info je prvenstveno omogočiti vsem osebam brezplačno računalniško usposabljanje, saj se je pokazalo kot osnovna potreba današnjih podjetij z uporabo sodobnih metod prenosa znanja. Naš cilj je skozi projekt ITdesk.info dejavno spodbujati človekove pravice do prostega dostopa do informacij in izobraževanja, ozaveščanje javnosti o razširjanju pojma pismenosti, ki danes vključuje pojem digitalne pismenosti ter spodbujati digitalno pismenost.

Gradiva so objavljena v slovenskem in srbskem jeziku in pisavi ter recenzirana s pomočjo prostovoljcev, ki so se odzvali na naše povabilo k sodelovanju. Za izvajanje tega dela projekta je sodelovalo skupno 31 oseb in institucij iz neprofitnih, javnih in zasebnih sektorjev, iz Hrvaške, Srbije in Slovenije. Zahvaljujoč prostovoljcem in institucijam, smo določena gradiva ITdesk.info projekta predložili Agenciji za vzgojo in izobraževanje (AAE) RH v odobritev kot pomožno učno gradivo in to v obliki spletnih publikacij za predmete Informatike (od 5. do 8. razreda) in Tehnične kulture (prav tako od 5. do 8. razreda), v septembru 2012. leta.

Agencija je odobrila uporabo gradiv kot uradni pomožni učni pripomoček v vseh osnovnih šolah v Republiki Hrvaški, pri predmetih Tehnična kultura in Informatika (link: www.azoo.hr/images/razno/PNS_2013-2014_novo.pdf).

Radi bi se zahvalili vsem ljudem in ustanovam za njihov prispevek k uresničitvi tega dela projekta in zaželeli vsem učencem (in vsem zainteresiranim) uspešno obvladovanje digitalne pismenosti, da bi postali aktivni člani v sodobni informacijski družbi.

Skupno je odobreno pet dodatnih učnih sredstev:

ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom – Priručnik za digitalnu pismenost – učni pripomoček za Informatiko od 5. do 8. razreda

– strokovna recenzija priročnikov vseh 7 modulov je napravljena prostovoljno s strani Infokatedra, centar za obrazovanje, Zagreb (ostali odobreni priročniki so izpeljana dela teh priročnikov)

Osnovni pojmovi informacijske tehnologije
Korištenje računala i upravljanje datotekama

Obrada teksta – Microsoft Word 2010

Proračunske tablice – Microsoft Excel 2010

Baze podataka – Microsoft Access 2010

Prezentacije – Microsoft PowerPoint 2010
Pregledavanje web-a i komunikacija

ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom – Priručnik za digitalnu pismenost – učni pripomoček za Tehnično kulturo od 5. do 8. razreda

Informatički priručnik za tehničku kulturu

ITdesk.info – projekat računarske e-edukacije sa slobodnim pristupom – Priručnik za digitalnu pismenost učni pripomoček za Tehnično kulturo od 5. do 8. razreda za učence/ke srbske narodne manjšine

Informatički priručnik za tehničku kulturu

ITdesk.info – projekat računarske e-edukacije sa slobodnim pristupom – Priručnik za digitalnu pismenost – učni pripomoček za Informatiko od 5. do 8. razreda za učence/ke srbske narodne manjšine

Korišćenje računara i upravljanje datotekama, priručnik
Obrada teksta – Microsoft Word 2010, priručnik
Proračunske tabele – Microsoft Excel 2010, priručnik
Proračunske tabele – Microsoft Excel 2010, skripta
Prezentacije – Microsoft PowerPoint 2010, priručnik
Prezentacije – Microsoft PowerPoint 2010, skripta
Pregledavanje interneta i komunikacija, priručnik
Pregledavanje interneta i komunikacija, skripta

ITdesk.info – načrtovanje računalniškega e-izobraževanja s prostim dostopom – Priročnik digitalne pismenosti – učni pripomoček za Informatiko od 5. do 8. razreda za učence/ke slovenske narodne manjšine

Osnovni pojmi informacijske in komunikacijske tehnologije, priročnik
Predstavitve – Microsoft PowerPoint 2010, priročnik
Informacije in komunikacije, priročnik

Sodelovali v tem delu projekta:

– avtorji: Gorana Čelebić, Mario Dujlo in Dario Ilija Rendulić

– urejanje: Ema Čišić, Tamara Vibovec, Antea Seršić, Slavica Jurić, Silvana Jović

– lokalizacija: Elfrida Baša Berger, Jasmina Bosančić, Zoran Gajdar, Zorica Zazić, Marija Savić

– naslovnica (in grafična obdelava posameznih priročnikov): Silvija Bunić

– strokovna recenzija:

– Mario Vukić, dipl. ing.el., MCP, MCSA, MCTS, MCT /ISO 9001:2000 Revizor; Infokatedra, centar za obrazovanje, Zagreb, Hrvaška

– mag. Matjaž Drev, informatik pooblaščenec, Informacijski Pooblaščenec, Republika Slovenija

– ing. Mladen Dumitrašković, OD “StudioNeksT“, Bor, Srbija

– Snežana Marković, Vladan Mladenović, Slavoljub Mitić, Time-pismen, Srbija

– doc.dr. Alenka Hren, Slovenija

– doc. dr. Tatjana Kovač, prodekanja, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, Slovenija

– Dragana Milekić, Škola računara NIMIKO, Zrenjanin, Srbija

– Vladimir Milodanović, prof. informatike; Otvoreni univerzitet Subotica d.o.o., Subotica, Srbija

– Dragan Milovanović, dipl.inž., ECDL pooblaščeni izpraševalec (CS 0471J), Expert d.o.o., Požarevac, Srbija

– Diana Pavlović, profesor matematike in informatike, Europska poslovna škola “Milutin Milanković”, Beograd, Srbija

– dr. Ana Savić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, Srbija

– Krešimir Sikulin, inženir informatike, Hrvaška

– mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke, Informacijski Pooblaščenec, Republika Slovenija

– Đurđina Topolovački-Baroj, Srbija

 – vodje projekta: Sanja Kolarić, Dario Ilija Rendulić

V pripravi so priročniki ostalih enot in priročniki, ki pokrivajo gradiva osnovne digitalne pismenosti z uporabo brezplačnih programov, naš cilj pa je predložiti jih  v potrditev še to leto  Agenciji za vzgojo in izobraževanje.

Vsa gradiva projekta www.ITdesk.info so objavljena v skladu z zakonodajo o avtorskih pravicah, ki dovoljujejo nadaljnjo distribucijo in kopiranje, vključno za namen organiziranega izobraževanja, bodisi v javnih ali zasebnih izobraževalnih organizacijah, vendar izključno za nekomercialne namene (brezplačno končnim uporabnikom/cam za uporabo publikacij), za izpeljana dela je potrebno zaprositi za dovoljenje.
Gradiva, ki jih je odobrila Agencija za vzgojo in izobraževanje bodo še vnaprej prosto in stalno na voljo vsem zainteresiranim učencem/kam na Hrvaškem in v tujini kot spletne objave, ki so proste za ogled, tiskanje in distribucijo.

 _______________________

Lokalizacija: Elfrida Baša Berger

Copyright © 2012-2024 ITdesk.info All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.