O projektu

Nevladna organizacija in založnik Otvoreno društvo za razmjenu ideja (ODRAZI), je ustanovljena 2005. l. s ciljem spodbujanja človekovih pravic, zlasti človekovih pravic do prostega dostopa do informacij in izobraževanja. Računalniška pismenost še vedno ni dostopna širšem krogu družbe in je ovira informatizaciji in tehnološkem napredku družbe. Ravno iz tega razloga smo približno pred dvema letoma začeli s projektom ITdesk.infoprojekt računalniškega e-izobraževanja s prostim spletnim dostopom in kot del projekta je realizirana spletna stran www.itdesk.info.

S pomočjo te strani je mogoče obvladati osnovna računalniška znanja in sicer so na razpolaganje:

– priročniki s podrobnimi navodili, katere je kot tehnično ustrezne potrdila Infokatedra, centar za obrazovanje, Zagreb

– skripte, ki pokrivajo potrebna gradiva,

– video predstavitve za učenje,

– primeri izpitov in video predstavitev, ki kažejo primere reševanja primera izpita,

– kvizi katere uporabniki/ce sami rešujejo.

Izobraževanje je predstavljeno s pisarniškimi programskimi paketi OpenOffice.org (prost za uporabo, praktično enak kot Microsoft Office 2003) in Microsoft Office 2010 Beta, v hrvaškem in angleškem jeziku. Dostop do gradiva je prost in odprt, kar pomeni, da ni treba odpreti račun ali odkriti svoj e-poštni naslov in ga končni uporabniki uporabljajo popolnoma brezplačno.

Namen projekta ITdesk.info je prvenstveno omogočiti vsem posameznikom/cam brezplačno računalniško usposabljanje, saj velja kot osnovna potreba današnjega poslovanja z uporabo sodobnih metod prenosa znanja. Želimo zagotoviti praktično obvladovanje znanja in veščin pri uporabi računalnika, kot tudi izkoristiti prednosti e-učenja (trajanje učenja in tempo, ki ustreza uporabnikom/cam, ponavljanje gradiva, ki je potrebno, preverjanje znanja s kvizi). Prav tako želimo s pomočjo projekta ITdesk.info aktivno spodbujati človekove pravice do prostega dostopa do izobraževanja in informacij, osvestiti razširitev koncepta pismenosti, ki v današnjem času vključuje koncept digitalne pismenosti, spodbujati digitalno pismenost.

Splošni, dolgoročni cilji spletne strani ITdesk.info so:

– spodbujanje digitalne pismenosti
– spodbujanje človekovih pravic do izobrazbe in informacij
– osveščanje javnosti o razširitvi pojma pismenosti, ki danes vključuje koncept digitalne pismenosti
– zagotoviti prost dostop do izobraževanja osnovne računalniške usposobljenosti
– promovirati prosto in odprtokodno programsko opremo, ki korisnikom/cam omogoča brez ovir digitalno pismenost, uporabo računalnika in sodelovanje v sodobni informacijski družbi

V skladu s temi cilji, je naša vizija razvita informacijska družba, ki je pogoj za razvoj države in društva.

Več o projektu ITdesk.info

________________
Prevedla: Elfrida Berger

Copyright © 2012-2021 ITdesk.info All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.