Doseženi rezultati

  • sodelovanje z Infokatedro, centrom za izobraževanje, Zagreb, zasebnim podjetjem, ki je prostovoljno lektoriralo priročnike
  • mednarodni partnerji organizacije SpringBoard 4 Vietnam uradnega organa SR Vietnam za dodeljevanje ICDL (International Computer Driving Licence) licence, kjer je naša literatura navedena na povezavi ICDL Training Materials,  na strani ICDL Vietnam (http://icdlvietnam.vn)
  • derivirani materiali te strani se uporabljajo v sklopu programa zaposlovanja in zadrževanja mladih (YERP program), ki ga podpira Fond za doseganje Milenijskih ciljev razvoja, katerega financira španska Vlada. Program zaposlovanja in zadrževanja mladih (YERP Program) skupno izvajajo IOM, UNDP, UNFPA, UNICEF in UNV,  v sodelovanju z Ministrstvom za civilne zadeve BiH, Ministrstvom za človekove pravice in begunce BiH, entitetskim ministrstvom za delo in izobraževanje, Agencijo za statistiko BiH, entitetskimi agencijami za statistiko, zavodima za zaposlovanje po vsej BiH. YERP se izvajaja na celotnem ozemlju BiH, v 16 regijskih CISO centrih za obveščanje, svetovanje in usposabljanje, ki so ustanovljena v okviru javnih služb za zaposlovanje.

Del naše literature, ki je objavljena na spletnih straneh:

TV poročila:

  • Obavezan smjer, Televizija Sarajevo (TVSA), prikazano na dan 9.02.2010.g.

Zasebno podjetje

  • www.ec-education.ba – EC Education d.o.o. je pooblaščeni ECDL testni center v Sarajevu. Za spoznavanje načina za odgovarjanje na izpitna vprašanja, vam priporočamo, da preizkusite DEMO preskuse z vprašanji za vseh 7 osnovnih ECDL izpitov, katere lahko zaženete s klikom na to povezavo.

Priznanja:

Internetni portali:

– www.vecernji.hr – skupina Večernji je sodobna medijska skupina, ustanovljena leta 1959 v Zagrebu, od leta 2000. deluje v sklopu avstrijske medijske skupine Styria Media Group AG. Z razvojem enotne multikanalne platforme (print/mobile/videonews/online), skupina Večernji je vodilni inovator na hrvaškem medijskem trgu.

– eobrazovanje.mingorp.hr – HITPOP ali Hrvatski InTernetski Portal za Obrazovanje u Poduzetništvu (Hrvaški spletni portal za podjetniško izobraževanje) je ustanovilo Ministrstvo za gospodarstvo, delo in podjetništvo na podlagi potreb malih podjetij, ki so pokazala, da obstaja interes za javne e-storitev v podjetniškem izobraževanju, da Hrvaška nima edinstven portal informacij o izobraževanju podjetnikov in podjetništva. Projekt se izvaja temeljem Operativnega načrta za spodbujanje malih in srednje velikih podjetij za leto 2007. in 2008.

– www.dunea.hr – DUNEA – regionalna razvojna agencija dubrovačko-neretvanske županije

– www.iro.hr – Institut za razvoj obrazovanja (IRO) je nevladna in neprofitna organizacija, ki se aktivno zavzema za enak dostop do visokošolskega izobraževanja za vse družbene skupine na Hrvaškem. Dostop do informacij o možnostih v visokem šolstvu je predpogoj za uresničevanje človekovih pravic v visokem šolstvu. IRO je  prva organizacija v  Hrvaški, ki nudi storitve informiranja in svetovanja o študijskih možnostih, štipendijah na Hrvaškem, Evropi in ZDA.

– www.klinfo.hr – Klinfo.hr je prvi info vodič dogodkov za otroke in starše, projekt je podjetja Evenio d.o.o. iz Varaždina. Ideja je plod želje in pobude, da starši in odrasli hitro in enostavno pridejo do informacij o kakovostnih kulturnih, izobraževalnih in zabavnih prireditev za otroke, ki bogatijo njihovo otroštvo. Kako v hrvaškem internetnem in medijskem prostoru trenutno ne obstaja takšno edinstveno mesto, je cilj portala Klinfo.hr postati osrednje mesto za sve vsebine in informacije namenjene otrokom predšolske in osnovnošolske dobe (od 3 do 13 let), njihovim staršem oz. starševstvu nasploh z mnogimi zanimivimi temami.

– www.racunalo.com – Racunalo.com je hrvaški portal o IKT tehnologiji

– www.hic.hr – Hrvatski informativni centar ( HIC ) je začel s svojim delom 1991. leta kot podjetje, ki od svoje ustanovitve deluje kot nevladna, nestrankarska in neprofitna organizacija, z nalogo informiranja tuje javnosti in hrvaških izseljencev o dogodkih v RH in BiH. Portal je trojezičen (hrvaški, angleški, španski).

– www.mladi.info – Mladi.info je portal za mlade in tiste, ki delajo z njimi! Portal munja.ba  je del spletnega portala mladi.info, ki ponuja 10-ine posebnih orodij, imenikov in podatkovnih baz za aktivno mladino in študente.

– www.knjiznjicari.hr – Projekt UDK02 je nastal kot rezultat spletnega sodelovanja (šolskih) knjižničarjev, ki so se zbrali na forumu. Projekt je nastal kot izraz želje, da različni digitalni in (ali) digitalizirani materiali, katere so (šolski) knjižničarji začeli   izmenjevati v zadnjih letih s pomočjo CD-ROM-ov, postanejo na voljo vsem knjižničarjem in knjižnjičarkam z enega omrežnega naslova. Razen objavljanja dokončanih gradiv, bi naj repozitorij (arhiv) knjižničarskih del uporabnika napotil na druga obstoječa gradiva, ki so trenutno razpršena po neskončni mreži.

Časopis:

  • Školske novine (ŠN)  je hrvaški tedenski časopis za vzgojo in izobraževanje, ki izhaja v Zagrebu že 60 let in sledi dogodke, udeležence in procese na vseh ravneh vzgojno-izobraževalnega sistema. Prav tako, po zaslugi širokega kroga sodelavcev, objavljajo se strokovni članki o aktualnih vprašanjih in dosežkih v poučevanju in učenju, od zgodnje (predšolske) vzgoje  do visokega šolstva. Zagovarjajoč pomen izobraževanja za družbo kot celoto in posameznika v njem, časopis želi pomagati vsem, ki so vključeni v izobraževanje, zlasti prosvetnim delavcem – v njihovem poklicnem razvoju, priznavanju njihove dobre prakse in krepitvi njihovega družbenega položaja.
  • InfoReviewdvojezični časopis (angleški +) za poslovne komunikacije, nasplošno podprt s strani EEIG – Evropske gospodarske zbornice in SEFICT-a – vzhodnoevropskega IKT foruma. Časopis InfoReview ima okoli 20.000 bralcev v poslovnem svetu Evrope in SEE regije. Časopis ni v prosti prodaji, ampak se neposredno dostavlja svojim naročnikom – podjetjem, vladnim in nevladnim institucijam, vsem gospodarskim zbornicam  Evropske unije, veleposlanstvom, poslovnemu razredu letalskih družb, hotelom, itd.

Društva:

– www.hidd.hr – Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo ( Hrvaško informacijsko in dokumentacijsko društvo), ki objavlja vsaka dva meseca e-bilten “Drobilica”.

www.eRazvoj.com– Združenje e-Razvoj je prostovoljno, nevladno in neprofitno združenje, utemeljeno 2010.l., ki deluje na nedoločen čas za dosego ciljev na področju informacijske družbe.

www.programjako.info – Program “JAKO” je del celovitega Programa regionalnog razvoja i jačanja sposobnosti organizacija civilnog društva, katerega izvaja Nacionalna zaklada za ravoj civilnog društva.

– www.uisb-knin.hr – Društvo invalidov “Sveti Bartolomej” je neprofitno, humanitarno-socialno društvo, v katero so včlanjene osebe obolele od mišične distrofije in povezanih mišičnih in živčno-mišičnih bolezni, ljudje oboleli od cerebralne in otroške paralize in drugih invalidnosti, invalidne osebe, ki so upravičene do pomoči drugih ljudi in nege.

– udrugaigra.hr – Društvo IGRA je hrvaška neprofitna organizacija, registrirana 1999.l v Zagrebu, osredotočena na področje preprečevanja vedenjskih motenj in izvaja različne izobraževalne in senzibilizacijske dejavnosti za otroke, najstnike, starše in učitelje. Dejavnosti vodijo strokovnjaki in študentje humanističnih usmeritev (socialni delavci, socialni pedagogi, rehabilitatorji, psihologi, pedagogi in podobno).

Osnovne šole:

– www.os-aiikukuljevica-varazdinske-toplice.skole.hr – Osnovna šola Antuna in Ivana Kukuljevića iz Varaždinskih Toplic

www.os-tbrezovackog-zg.skole.hr – Osnovna šola Tituša Brezovačkog Zagreb

________________
Prevedla: Elfrida Berger

Copyright © 2012-2021 ITdesk.info All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.